منتظر لحظه مناسب نباش، همین لحظه رو برای خودت مناسب کن!

 • 1

  Question

 • 3

  پاسخ

 • 0

  بهترین پاسخ

 • 49

  امتیاز

 • دنبال کنندگان

 • دنبال شوندگان